Miljoenennota: Gevolgen voor Autobelastingen

In de Autobrief II stelde staatssecretaris Wiebes van Financiën al voor dat er per 2019 nog maar twee bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak komen. Vrijwel alle auto’s van de zaak waarin uw werknemers ook privé rijden, vallen dan onder het bijtellingstarief van 22%. Alleen voor volledig elektrische auto’s is er een verlaagd tarief van 4%. Deze lage bijtelling geldt alleen voor de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde. De aanpassing van de bijtellingstarieven gebeurt niet in één klap, maar stapsgewijs. De nieuwe bijtellingscategorieën gaan niet gelden voor lopende contracten, maar alleen voor nieuwe contracten.

De nieuwe bijtellingspercentages zijn per 1-1-2016 als volgt:

CO2-uitstoot Percentage bijtelling
0 gr/km 4%
1 t/m 50 gr/km 15%
51 t/m 106 gr/km 21%
107 en meer 25%
  • De tarieven van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) gaan tot 2020 geleidelijk omlaag met gemiddeld 12 procent. Tegelijkertijd gaat het vaste bedrag per verkochte auto – dat niet aan de CO2-uitstoot gekoppeld is – omhoog.
  • De fiscale stimulering van nulemissievoertuigen blijft in stand en de fiscale stimulering van plug-in hybridevoertuigen wordt verminderd. Voor elektrische nulemissiepersonenvoertuigen gaat een aftopping in de bijtelling gelden.
  • De motorrijtuigenbelasting (MRB) gaat per 2017 gemiddeld met 2 procent omlaag voor reguliere personenvoertuigen en stijgt voor de meest vervuilende dieselauto’s per 2019.
  • Het hele pakket is budgettair neutraal binnen het domein van de autobelastingen.
  • De fiscale stimulering van volledig elektrische auto’s blijft in stand.
  • Wel gaat een aftopping in de bijtelling gelden, de zogenaamde ‘Tesla taks’. Elektrische auto’s van meer dan 50.000 euro vallen daarbij buiten het lage bijtellingstarief van 4 procent.
  • De fiscale stimulering van plug-in hybride voertuigen wordt verminderd.