Miljoenennota: Gevolgen voor Ouders

  • Een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) van 0,3 miljard euro en een verhoging van de kinderopvangtoeslag van eveneens 0,3 miljard euro om de arbeidsparticipatie van werkende ouders met jonge kinderen te bevorderen. De IACK geldt voor ouder met kinderen onder de 12 jaar.
  • De kinderopvangtoeslag gaat in 2016 omhoog. Daardoor hoeven werkende ouders maandelijks zo’n 5 % minder zelf uit te geven aan de kinderopvang. Als ouders bijvoorbeeld maandelijks € 500 aan kinderopvang nodig hebben, dan krijgen ze volgend jaar € 25 per maand extra vergoed.
  • Ouders met een laag inkomen krijgen een hoger kindgebonden budget. Voor derde en volgende kinderen gaat het budget volgend jaar omhoog. Voor een tweede kind geldt volgend jaar een eenmalige verhoging.
  • Vaders mogen langer met verlof na de geboorte van hun baby. In plaats van twee dagen, krijgen ze vijf dagen vrij.

bron; https://www.elseviernextens.nl/nieuws/