Personeel aannemen? Dit moet u weten!

Heeft u behoefte aan een versterking van uw personeelsbestand? Weet u niet wat u de betreffende werknemer aan arbeidsovereenkomst mag bieden? Met ingang van 1 juli is nieuwe wetgeving voor arbeidsovereenkomsten van kracht. Hieronder staan de meest belangrijke punten:

Geen proeftijd:

In een contract van 6 maanden of korter mag er geen proeftijd worden opgenomen.

Opzegtermijn bij een tijdelijk contract:

De werkgever moet de medewerker een maand van tevoren informeren als het contract niet verlengt wordt. Voor 1 juli 2014 mocht dat officieel nog op de dag voordat het contract eindigde. Dit geldt niet meer voor contracten korter dan 6 maanden.

Periode tijdelijk contract korter:

De werkgever mag maximaal 3 tijdelijke contracten geven in een periode van twee jaar. Deze periode was eerst drie jaar. Als de werkgever de medewerker in dienst wil houden, moet de werkgever sneller een vast contract aanbieden. Om deze periode te doorbreken moet de medewerker 6 maanden uit dienst. Voorheen was dat 3 maanden. Deze wijziging is ingegaan per 1 juli 2015.

Geen concurrentiebeding:

In een tijdelijk contract mag geen concurrentiebeding meer staan. Dat mag wel als er een zogenaamd ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ is.