Vermogensbelasting in strijd met Europees recht

17 feb 2016 Bron: Rijksoverheid en Rechtspraak.nl

De vermogensrendementsheffing in Nederland is in strijd met Europees recht en kan leiden tot oneigenlijke ontneming, ofwel diefstal. Mensen die zeer verschillende resultaten behalen op hun vermogen, betalen hetzelfde percentage belasting. Dat leidt tot willekeur, schrijft advocaat-generaal René Niessen in een advies aan de Hoge Raad.

Oneigenlijke ontneming
De vermogensrendementsheffing in […]

Lees meer

Personeel aannemen? Dit moet u weten!

Heeft u behoefte aan een versterking van uw personeelsbestand? Weet u niet wat u de betreffende werknemer aan arbeidsovereenkomst mag bieden? Met ingang van 1 juli is nieuwe wetgeving voor arbeidsovereenkomsten van kracht. Hieronder staan de meest belangrijke punten:

Geen proeftijd:

In een contract van 6 maanden of korter mag er geen proeftijd worden opgenomen.

Opzegtermijn bij een […]

Lees meer

Alles over de nieuwe VAR (ZZP-Wet)

De VAR-verklaring voor freelancers en zzp´ers blijft nog even bestaan. Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft maandag bekend gemaakt dat de nieuwe opzet waarin de VAR wordt vervangen door modelovereenkomsten per sector, niet per 1 januari 2016 ingaat maar per 1 april 2016.

Consequenties afschaffing VAR lastig te overzien

‘Er zijn inmiddels de nodige stappen gezet, toch […]

Lees meer

Miljoenennota: Gevolgen voor Arbeid

Het kabinet verlaagt de lasten op arbeid met 5 miljard euro structureel. Deze lastenverlichting bestaat uit de volgende onderdelen:

De lasten van werkenden worden verlicht. Een forse intensivering van de arbeidskorting voor inkomens tot ongeveer € 50.000 met maximaal € 700 euro. Door de verhoging van de arbeidskorting hoeven werkenden minder belasting over hun loon te […]

Lees meer

Miljoenennota: Gevolgen voor Box 3

Er komen drie vermogensschijven in box 3, namelijk 0 tot 100.000 euro, 100.000 tot 1 miljoen euro en vermogens boven 1 miljoen euro.
Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar 25.000 euro per persoon en geeft iedereen een gelijk voordeel.
Voor elke schijf wordt de gemiddelde verdeling van het vermogen over spaargeld en beleggingen bepaald.
Voor spaargeld en beleggingen […]

Lees meer

Miljoenennota: Gevolgen voor Autobelastingen

In de Autobrief II stelde staatssecretaris Wiebes van Financiën al voor dat er per 2019 nog maar twee bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak komen. Vrijwel alle auto’s van de zaak waarin uw werknemers ook privé rijden, vallen dan onder het bijtellingstarief van 22{2fc099903a6eac49bef42125a196af2100d2800905c89741ca98a1821a81d680}. Alleen voor volledig elektrische auto’s is er […]

Lees meer

Miljoenennota: Gevolgen voor Ouders

Een impuls in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) van 0,3 miljard euro en een verhoging van de kinderopvangtoeslag van eveneens 0,3 miljard euro om de arbeidsparticipatie van werkende ouders met jonge kinderen te bevorderen. De IACK geldt voor ouder met kinderen onder de 12 jaar.
De kinderopvangtoeslag gaat in 2016 omhoog. Daardoor hoeven werkende ouders maandelijks zo’n […]

Lees meer

Werkkostenregeling 2015

Wat is de werkkostenregeling?

De werkkostenregeling is een nieuw systeem voor de fiscale verantwoording van vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers geeft. Deze is vanaf 2015 verplicht voor alle inhoudingsplichtigen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

Een aantal vergoedingen, zoals reiskosten, zijn en blijven volledig onbelast. Andere zaken worden, […]

Lees meer

Auto van de zaak of privé

Hoofdlijnen voor de afweging aanschaf auto van de zaak of privé

Een ondernemer of resultaatgenieter die een auto aanschaft, doet er verstandig aan een berekening te (laten) maken welke mogelijkheid het gunstigst is aan de hand van een schatting van het zakelijke gebruik en het privégebruik. Op een in redelijkheid gemaakte keuze […]

Lees meer