Jaarrekening

Uw administratie wordt jaarlijks afgesloten en in een jaarrapport samengevat. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide. Naast de verslaglegging van de jaarcijfers is het uiteraard ook mogelijk tussentijdse rapportages op te vragen.

U ontvangt van ons een getypt rapport die representatief zal zijn. Uw resultaat staat gebundeld in een verzorgd rapport die u vol vertrouwen kunt overhandigen aan eventueel uw bank voor een financieringsaanvraag. Netheid, professionaliteit en duidelijkheid zijn voor ons erg belangrijk bij het opstellen en overhandigen van uw rapport. Wanneer de jaarrapportage is afgerond en daarbij de aangifte Inkomstenbelasting (of Vennootschapsbelasting) is ingevuld ontvangt u van ons een bericht om de stukken te bespreken. Administratiekantoor vind het érg belangrijk het betreffende boekjaar met u te bespreken. Naast de cijfermatige toelichting wordt er geëvalueerd op voorgaand jaar én vooruitgekeken naar komend jaar. Aansluitend op de rapportbespreking zullen we na akkoord, op verzending van de aangifte Inkomstenbelasting (of Vennootschapsbelasting) overgaan.

Naast de rapportage, ook de nazorg
Rapportage wordt u inzichtelijk gemaakt en toegelicht
De aangiftes worden eveneens met u besproken, vóór verzending